Kdo je odpovědný za provoz výtahu?

Domů » Kdo je odpovědný za provoz výtahu?

Pokud se nám zatím nestalo, že bychom uvízli ve výtahu, tak asi nad tím moc neuvažujeme. Tato nepříjemná situace se ale může stát každému z nás. V této chvíli už je pozdě zjišťovat, na koho se obrátit o pomoc. Za technický stav a bezpečnost výtahu v bytovém domě odpovídá majitel budovy. Na něm je udržovat výtah v bezpečném stavu. Co k tomu patří? Zajistit odbornou servisní firmu, která se postará o předepsané prohlídky a zkoušky. službyZkoušky výtahů v provozu se provádějí v rámci tří až šesti let podle kategorie, zda se jedná o výtahy k dopravě osob nebo osob a nákladů nebo pouze k dopravě nákladů. I když je výtah v péči servisní firmy, řada povinností zůstává na provozovateli výtahu. Provozovatel má za úkol nejen informovat servisní firmu při zjištění závady a zajistit volný přístup firmy do prostor výtahu, ale stará se i o dokumentaci a pokyny pro provoz výtahu s tím související. Pokud jsme tedy obyvatelé domu s výtahem, je praktické si zjistit, kdo v domě je pro servisní firmu kontaktní osobou a komu máme hlásit případné problémy s fungováním výtahu.
Co můžou udělat sami obyvatelé?
I když nemáme přímou zodpovědnost za provoz výtahu, přesto i my sami můžeme přispět k jeho bezpečnému provozu tím, že jsme všímaví a při problémech informujeme majitele budovy. Všimnout si například můžeme podezřelých zvuků při používání výtahu nebo zhoršeného jízdního komfortu nebo také neobvykle těžkého ovládání dveří. Další způsob, jak přispět k dobrému fungování výtahu, je udržováním pořádku ve výtahové šachtě, kde nesmí být žádné odpadky nebo letáky, které by se mohly stát zdrojem požáru.kabina výtahu
Je také užitečné mít v chodbě vedoucí k výtahu rohožku. Nečistoty z venku se tak nedostanou do výtahu.
Výtah je jistě užitečným nástrojem k naší přepravě, zvlášť pokud bydlíme ve vyšších patrech domu. Nepodceňujme tedy riziko závad, na které náhodně přijdeme a informujme o nich včas majitele domu. Vyhneme se tak zbytečným potížím a neohrozíme sebe ani ostatní obyvatele domu.