Solárium není jen reklamní humbuk a zdroj businessu

Domů » Solárium není jen reklamní humbuk a zdroj businessu


Solárium je pro lidské zdraví přínosné, jde však o to, do jaké míry je využíváno, a také, zda je zařízení schopno produkovat paprsky stanovené normativem České obchodní inspekce. Ultrafialové záření pomáhá organismu vytvářet potřebný vitamín D a zároveň dochází ke stimulaci imunitního systému a ten, jak známo, v dnešní uspěchané době dostává pořádně zabrat. Nic se ale nemá přehánět a pro slunění v soláriu to platí dvojnásob, však to znáte, i při pobytu na přímém Slunci se můžete spálit.

dáma s knihou

Solária vytváří ultrafialové záření vlnových délek UVA, některá také částečně UVB. Slunce záření produkuje termojadernou syntézou (fúzí) – slučováním atomových jader vodíku za extrémně vysokých tlaků a teplot. V soláriu vzniká tento typ záření ve speciálních trubicích a jde o nepatrně odlišné spektrum ultrafialových paprsků ve srovnání s těmi slunečními.

Jak dlouho se nechat v soláriu ozařovat

Připomeňme si, že každý rok je evidováno zhruba čtyři sta tisíc případů zhoubných kožních novotvarů (melanomů, bazaliomů, spinaliomů ad.) v evropských zemích, ve Spojených státech a v Austrálii. Solárium by neměli využívat, nebo pouze ve velmi v omezené míře, děti a mladiství do 18 let, lidé chronicky nemocní, a také fototypy 1 a 2, které mají světlou pleť a vlasy, případně s pletí pokrytou mnoha mateřskými znaménky. Pobyt na Slunci a v soláriu sice podporuje imunitní systém, ale záleží na tom, jak dlouho jste UV záření vystaveni. Příliš dlouhá doba naopak imunitní systém oslabuje. Délka pobytu v soláriu Brno se doporučuje v rozmezí od 10 do 20 minut, optimálně s dvoudenní přestávkou, a především v zimních měsících, kdy má většina z nás v těle nedostatek vitamínu D. Ten lze tělu dodávat i v potravinových doplňcích, ale tam je nutno pamatovat na riziko předávkování. Pamatujte na to, že 20 minut v soláriu je pro vaše tělo něco jako celý den strávený u moře na pláži.

opalovací prostředky

Česká obchodní inspekce provádí kontroly vybavení solárií

Provádí se namátková šetření a cílem je udržet provoz těchto zařízení v bezpečných limitech pro lidské zdraví. V dnešní době je stanovena maximální hodnota těchto umělých zdrojů záření na 0,3 W/m2. V roce 2009 byl proveden namátkový průzkum a inspektoři zjistili překročení hodnot v 90 procentech náhodně vybraných provozoven. Od té doby jsou kontroly solárií přísnější, měření probíhají zpravidla ručními spektrometry a zákazníci musí být informováni o zdravotní způsobilosti zařízení.