Voda stále jako křišťál

Domů » Voda stále jako křišťál

Každému z nás je jistě jasné, že při delším provozu zahradního bazénu budeme muset vodu udržovat v optimálním stavu. Jedním z důležitých a základních pomocníků jsou různé chemické tablety na bázi buď aktivního chlóru, kyslíku nebo bromu.
cákání vlasy

o Nejvíce jsou zřejmě využívané chlorové tablety.
o Tím, že jsou pomalu rozpustné, zajistí nám ideální parametry v našem koupališti.
o A to, ať už se jedná o zahradní bazén nebo například o moderní vířivku.
Tento jednosložkový produkt můžete zakoupit ve variantě
a) Mini– pro menší domácí bazény a vířivky.
b) Maxi – určené velkým a středním koupalištím.
Ke správnému fungování látek, které jsou v tabletě obsažené, je naprosto nezbytné udržovat hodnotu pH mezi 6,8 až 7,6.
o Jestliže by byly tyto hodnoty překročeny, účinné látky v tabletě by klesly na minimum.
o Pokud by těchto hodnot voda v bazénu nedosahovala, pak by se spotřeba chlorových tablet neuvěřitelně zvýšila.
Bylo by tedy rozhodně vhodné pořídit si tester pH, který nás bude přesně informovat o těchto hodnotách.
ochranné brýle na plavání

Nevhazujte tablety přímo do vody

Koncentrace chlóru je doporučená v intervalu 0,3 až 0,6 mg/l. Maximální doporučená koncentrace je 1 mg/l. Pokud by se dávka zvýšila, mohlo by dojít nejen k poškození bazénové technologie, ale nepříznivý vliv by to mělo i na naše zdraví.
o Tyto tablety lze využít i pro bazény skutečně malých rozměrů, které nejsou vybaveny filtrací.
o Jako například dětská brouzdaliště, fontánky a jiná vodní zařízení.
Tablety se nedoporučují v žádném případě vhazovat přímo do bazénu. Mohlo by to mít dva nežádoucí následky.
1) Hrozí poškození pláště bazénu.
2) Ze zdravotního hlediska není dobrý kontakt s plavci.
Je tedy zapotřebí vkládat je nejlépe do plováku, skimmeru nebo dávkovače. Také je doporučena opatrnost při manipulaci s tabletami. Je jistě vhodné používat ochranné pomůcky.