Poznejte lépe své předky

Jak si má člověk vysvětlit, že potomek svou hrou na hudební nástroj dojímá až k slzám své posluchače a přitom celá dosud žijící rodina je absolutně bez talentu. Zapátrejte hlouběji. Starší lidé mívají po svých rodičích, nebo prarodičích nějaké písemnosti, vzpomínky, tak vám budou moct třeba vyprávět, jak pradědeček hrál po muzikách nebo prateta uměla krásně zpívat a ochotnicky hrála divadlo.
anglická slova
Nikdy nevíte, co najdete. Nemusí to být vždy jen příjemné překvapení. Na to se musíte předem připravit.
Zkuste se zeptat svých starších příbuzných, jestli jsou ještě naživu jejich sestřenice, bratranci, pokud se s nimi nevídáte. Ti mají také své vzpomínky. Možná, že i pohled na rodinné šarvátky budou mít trochu jiný, než na jaký jste zvyklý od svých rodičů.
Jestli chcete pátrat hlouběji, můžete se vydat do archivů měst, navštivte farní archivy, nebo i školní.
Jestli víte, že vaši předci byli sedláci, mlynáři, kováři nebo chalupníci, pravděpodobně najdete záznamy v pozemkových knihách.
Knihy jsou z nejrůznějších dob. Můžete nalézt záznamy od 16. století, ale nejčastěji začínají v 18. století. Většinou jsou vedené do první poloviny 19. století. Novější pozemkové knihy najdete na příslušném katastrálním úřadě.
I když je lepší netěšit se na to, že vypátráte nějaký zapomenutý majetek, třeba právě vy budete jedním ze šťastlivců, co skutečně patří mezi majitele 190 855 zapomenutých pozemků a 6077 staveb.
Matriky jsou důležité, protože obsahují informace o narození i úmrtí. Je ale možné využít i nematriční prameny, jako jsou hospodářské knihy, staré mapy nebo vojenské prameny.
U nás existují dva druhy matrik. Živé a neživé. Neživé jsou veřejně přístupné, mladší, které mají záznamy od 20. a 30. let 20. století, zatím nejsou zpřístupněny.
Ale když pátráte po předcích, stejně pracujete s neživými. Ty jsou na většině našeho území digitalizované.
Při svém budete postupně odhalovat, kdo vlastně jste a z čeho pocházíte. Své předky možná i „obviníte“ z obyčejnosti, protože jste si brousili zuby na to, jak budete říkat, že pocházíte z významného rodu z druhého konce republiky nebo že vaše rodina byla bohatá a vy, potomci, jen majetek rozmnožujete. Nelekněte se, když zjistíte, že ve vaší linii byl nějaký lump. To neznamená, že se to musí zákonitě projevit na vašich potomcích. Tím se asi nebudete chlubit, že?
truhlička na fotky
Jestli máte pocit, že byste se rádi něco o svém původu dozvěděli, ale nemáte na to trpělivost, oslovte některého z genealogů, kteří za příslušnou sumu vám vše najdou a sestaví rodokmen až tam, kam bude dohledání možné.
Nebojte se a dejte se do pátrání. Bude vás to bavit, dozvíte se zajímavosti, o kterých se běžně v rodině nemluví, a možná při svém hledání naleznete příbuzné, se kterými se nově začnete stýkat.